Start.
Leraar.
Wat is Pukulan.
Dim-Mak.
Foto en video.
Info & contact.
vakantie
De leer van de vitale punten!
Kyusho jitsu is de Japanse term en Dim Mak de Chinese,
Letterlijke vertaling, “dodelijke aanraking
 
Kyusho jitsu/Dim Mak:
Kyusho jitsu/Dim Mak is gebaseerd op de acupunctuurleer en de werking van de innerlijke energie en richt zich hoofdzakelijk op drukpunten.
Door het in de juiste volgorde, richting en hoek aanraken van bepaalde punten met gepaste intensiteit, verstoort men de energiedoorstroming door de meridianen. Deze verstoring kan leiden tot: pijn (zowel extern als intern), blokkering van bepaalde delen van het lichaam zoals bijvoorbeeld de arm of het been, knock out etc.
De oude grootmeesters ontdekten dat door bepaalde punten op het lichaam aan te raken in een welbepaalde volgorde, de juiste richting en hoek en met de gepaste intensiteit, zij een bepaalde reactie van het lichaam van de tegenstander teweeg konden brengen. Omwille van het gevaar van deze technieken waren de meesters bang dat mensen de kennis zouden misbruiken en om dit te voorkomen, verborgen ze deze in katas of stijloefeningen.
Helaas deed ook hier de tand des tijd zijn werk en ging veel van de oorspronkelijke kennis verloren bij de overdracht van meester op leerlingen.
Men ontdekte dat er heel wat overeenkomsten bestaan tussen de Oosterse acupunctuur theorie van Dim Mak en tussen de Westerse neurologische wetenschap. Blijkbaar liggen alle belangrijke Dim Mak punten op splitsingen van zenuwen. Dit houdt in dat er naast een Oosterse logica voor Dim Mak een Westerse neurologische verklaring bestaat die net zo correct en doeltreffend is als de Oosterse. Alleen is de neurologische benadering voor ons Westerse beoefenaars makkelijker te begrijpen en toe te passen.
 
In de Kyusho jitsu / Dim mak worden de volgende elementen o.a. bestudeerd
• De richting van de manipulatie
• De kracht van de manipulatie
• De locatie van de zenuwpunten
• Het soort punt, druk, wrijf of slag
• De elementen vuur, metaal, hout, aarde en water
• De volgorde van de manipulatie

De leer van de vitale punten!
Kyusho jitsu is de Japanse term en Dim Mak de Chinese,Letterlijke vertaling, “dodelijke aanraking” Kyusho jitsu/Dim Mak is gebaseerd op de acupunctuurleer en de werking van de innerlijke energie en richt zich hoofdzakelijk op drukpunten.
Door het in de juiste volgorde, richting en hoek aanraken van bepaalde punten met gepaste intensiteit, verstoort men de energiedoorstroming door de meridianen. Deze verstoring kan leiden tot: pijn (zowel extern als intern), blokkering van bepaalde delen van het lichaam zoals bijvoorbeeld arm of been, stopzetten van de hartfunctie, stoppen van zuurstof toevoer naar het hoofd waardoor er een knock out ontstaat. Naast deze zijn er nog legio andere mogelijkheden.
 
Omdat deze vormen van techniek gevaarlijk zijn, worden zij ook enkel getraind door gevorderde leerlingen en alleen onder begeleiding van de leraar. Wanneer er tijdens de training iemand middels dit systeem wordt uitgeschakeld, MOETEN er "restore" technieken toegepast worden om de leerling weer bij kennis te krijgen. Wanneer er niet op tijd en kundig ge-restored wordt, kan dit leiden tot blijvende schade of zelfs de dood!

Qi Gong/Fa jin:
Een andere belangrijke factor in het Dim Mak is het gebruik van je innerlijke energie "Qi Gong/Fa jin": Kinetische en explosieve energie om innerlijke organen aan te vallen of een tegenstander weg te werpen door hem/haar amper aan te raken.